Детални урбанистички планови во процес на донесување, фаза – јавна презентација и јавна анкета