Сквер Јадран - Македонскиот Wall Street

Сквер Јадран - Македонскиот Wall Street

Сквер Јадран - Македонскиот Wall Street

Сквер Јадран - Македонскиот Wall Street

улица Никола Вапцаров

улица Никола Вапцаров

улица Максим Горки

улица Максим Горки

Двокатен монтажен паркинг во Капиштец

Двокатен монтажен паркинг во Капиштец

Деловни згради во општина Центар

Деловни згради во општина Центар

Спомен обележје на македонските бранители

Спомен обележје на македонските бранители

НАЈАВА ЗА 24-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР
пред 2 дена, јул 29 2014 во 10:01
24-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЦЕНТАРЈа свикувам 24-та седница на Советот на Општина Центар-Скопје.

Седницата ќе се одржи на ден 04.08.2014 година /понеделник, со почеток во 13,00 часот.

За седницата го предлагам следниот
 
Д Н Е В Е Н Р Е Д


1. Разгледување и одлучување по Решението за запирање на
објавувањето на Одлуката за донесување Измени и
дополнување на Детален урбанистички план Тасино
чешмиче 1, Општина Центар - Скопје, број 07-4414/6
од 18.07.2014 година, донесено од Градоначалникот на
Општина Центар-Скопје, под број 08-4754/1 од 24.07.2014 година.

2. Разгледување и одлучување по Решението за запирање на
објавувањето на Одлуката за донесување Детален урбанистички
план Градска четврт Ј 07 - локалитети Капиштец, Завод за
медицинска рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно,
Мало Курило и Цвеќара, Општина Центар - Скопје,
број 07-4414/4 од 18.07.2014 година донесено од Градоначалникот на
Општина Центар-Скопје, под број 08-4755/1 од 24.07.2014 година.


 

НАПОМЕНА: Доколку имате потреба од дополнителни материјали
во врска со одлучувањето по точките од дневниот ред,
можете истите да ги добиете во Одделение за работи
на Советот на Општината.Во случај на спреченост, Ве молиме благовремено да бидеме известени на тел: 3 203-600; 3 203-607; 3 203-632; 3 203-667.


ПРЕТСЕДАTEЛ
на Советот на Општина Центар-Скопје
Мирослав Шиповиќ