Сквер Јадран - Македонскиот Wall Street

Сквер Јадран - Македонскиот Wall Street

Сквер Јадран - Македонскиот Wall Street

Сквер Јадран - Македонскиот Wall Street

улица Никола Вапцаров

улица Никола Вапцаров

улица Максим Горки

улица Максим Горки

Двокатен монтажен паркинг во Капиштец

Двокатен монтажен паркинг во Капиштец

Деловни згради во општина Центар

Деловни згради во општина Центар

Спомен обележје на македонските бранители

Спомен обележје на македонските бранители

ОПШТИНА ЦЕНТАР: НОВИОТ ПАРК ВО КАПИШТЕЦ – ПАРК ЗА СИТЕ ВКУСОВИ И ЗА ЦЕЛО СЕМЕЈСТВО
пред 1 ден, окт 22 2014 во 14:25
Во тек е комплетно уредување на паркот во Капиштец, кој ќе се простира на 20. 000 метри квадратни, во средишен простор помеѓу 12 згради. Oд нив, 12.450 метри квадратни ќе бидат зелена површина.
Се градат две детски игралишта и едно кошаркарско игралиште со соодветна подлога за таков тип на спорт, две групации на подни прскалки, се поставува нова урбана опрема ( клупи, корпи, паркиралишта за велосипеди) со уникатен изглед, по кој паркот ќе биде препознатлив. На детските игралишта ќе се стави подлога од гумени плочи со дебелина од 5 сантиметри. Се отстранува песокот на дестките игралишта, кој е нехигиенски, привлекува животни, се растура, тешко се чисти од листови, а во некоја рака е и опасен за децата, речиси исто колку и бетонската подлога.